Typo I – V

IMG_4205

Typo I – 30×40 cm – mixed media on canvas – 190 €

 

IMG_4039

Typo II – 30×40 cm – mixed media on canvas – 190 €

 

IMG_4033

Typo III – 30×40 cm – mixed media on canvas – 190 €

 

IMG_4027

Typo IV – 30×40 cm – mixed media on canvas – 190 €

 

IMG_4019

Typo V – 30×40 cm – mixed media on canvas – 190 €